AJP MOTO - Motospeed

RIDE YOUR OWN WAY

AJP MOTO - Motospeed

 ENDURO

AJP MOTO ENDURO - Motospeed

 SUPERMOTO

AJP MOTO SUPERMOTO - Motospeed

 TRIAL

AJP MOTO TRIAL - Motospeed

DEFINE YOUR STYLE

AJP MOTO PR3 125 - Motospeed
AJP MOTO PR3 240 - Motospeed
AJP MOTO PR4 125 - Motospeed
  • ENDURO PRO
  • SUPERMOTO PRO

 

 

AJP MOTO PR4 240 - Motospeed
  • ENDURO PRO
  • EXTREME
  • ULTRAPASSAR
  • SUPERMOTO PRO

 

AJP MOTO PR5 250 - Motospeed
  • ENDURO
  • EXTREME
  • SUPERMOTO

 

AJP MOTO PR7 600 - Motospeed
  • ADVENTURE  NEW